Реконструкція ваг

Модернізація або реконструкція механічних ваг на електронні дозволяє використовувати існуюче вагове обладнання. Даний вид робіт дозволяє отримати сучасні електронні ваги та дозуючі пристрої без проведення будівельних робіт і капітального будівництва на існуючих виробничих потужностях. Наше підприємство проводить роботи, пов'язані з реконструкцією наступних типів ваг:

  • Модернізація ваг механічних автомобільних та вагонних ваг в електронні;
  • Модернізація механічних бункерних ваг в електронні;
  • Створення на базі декількох механічних бункерних ваг системи електронних дозуючих вагових пристроїв на підприємствах з виготовлення бетону, переробки насіння соняшнику, приготування комбікормових сумішей.

При модернізації (реконструкції) механічних ваг повністю демонтується важільна вагова система, яка замінюється сучасними електронно-тензометричними датчиками ваги. При цьому зберігаються найбільш дорогі елементи ваг - фундамент, вагова платформа, металоконструкції, під'їзні шляхи, вагове приміщення, а в разі бункерних ваг - працездатні бункера і виробниче приміщення. У ході робіт по реконструкції механічних ваг наші фахівці проводять обстеження обладнання і дають рекомендації з доопрацювання та ремонту зношених елементів металоконструкцій, які будуть у подальшому використовуватися в електронних вагах.

Ваги, отримані в результаті реконструкції, в повному обсязі надають замовнику переваги сучасних електронно-тензометричних ваг, а саме можливість управління вагами за допомогою програмного забезпечення. У разі автомобільних і вагонних ваг використання програмного забезпечення дозволяє здійснювати відвантаження / приймання автомобілів і вагонів, роздруковувати відвантажувальні накладні, вести базу даних транспортних засобів, формувати звіти з даними про зважування за заданий період, передавати звіти в мережу підприємства. Користувачі мають різні рівні доступу до баз даних, що дозволяє адміністратору контролювати роботу ваговій і робить неможливим навмисне перекручування результатів зважування, що особливо важливо для збереження продукції від злодійства.

Для системи бункерних ваг використання програмного забезпечення дає наступні переваги:

  • Ведення об'єктивного обліку по витраті сировини і виходу готової (відвантаженої) продукції;
  • Можливість управління бункерами з єдиного пульта управління збільшує продуктивність всієї системи;
  • Аналіз працездатності системи дозволяє своєчасно усувати несправності.